Adwokat Patrycja Wróbel

Adwokat Patrycja Wróbel obecnie pełni funkcję zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Jest przewodniczącą Komisji do spraw przeciwdziałania nieuczciwym praktykom na rynku usług adwokackich.

Szanowni Państwo,

Kancelaria oferuje pełen zakres usług związanych ze wszystkimi dziedzinami prawa. Zajmuję  się  sprawami karnymi, cywilnymi, gospodarczymi, administracyjnymi, rodzinnymize szczególnym uwzględnieniem spraw rozowodowych, prawa pracy, windykacją a także prawem nowych technologii. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw o różnej strukturze i formie organizacyjno - prawnej, instytucji państwowych i samorządowych a także osób fizycznych.

Kilka słów o założycielu kancelarii

Adwokat Patrycja Wróbel obecnie pełni funkcję zastępcy członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Jest przewodniczącą Komisji do spraw przeciwdziałania nieuczciwym praktykom na rynku usług adwokackich.

Praktykę adwokacką rozpoczęła w 2011r. Angażuje się w liczne akcje pro bono, za co otrzymała wyrazy uznania od Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie Andrzeja Zwary. Prywatnie zapalona żeglarka.